PHC Corporation

PATHFAST™ — marker awaryjny

Myoglobin

Marker awaryjny

Funkcje

Czuły test we wczesnej fazie ostrego zawału mięśnia sercowego (AMI)

System PATHFAST™ określa ilość troponiny I hsNTproBNPD-dimerówhsCRPmioglobinymasy CK-MBBRAHMS PCT oraz presepsyny. Z jednej próbki krwi pełnej. Dane ilościowe z równoległych analiz dostarczają wyniki w ciągu kilku minut, co ułatwia podjęcie decyzji terapeutycznej. Podstawa bezpiecznej diagnozy stawianej na miejscu u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym, podejrzeniem niewydolności serca, żylną chorobą zakrzepowo-zatorową, stanem zapalnym i uszkodzeniem mięśnia sercowego.

PATHFAST™ Myo to produkt do diagnostyki in vitro przeznaczony do stosowania z systemem do diagnostyki in vitro PATHFAST™ na potrzeby ilościowego pomiaru mioglobiny w heparynizowanej krwi pełnej i osoczu. Wynik uzyskany w teście ułatwia diagnostykę, a zwłaszcza wykluczenie ostrego zawału mięśnia sercowego. Mioglobina (Myo) jest białkiem hemu o małej masie cząsteczkowej, występującym zarówno w mięśniu sercowym, jak i mięśniach szkieletowych. Po wystąpieniu martwicy mięśnia sercowego związanej z ostrym zawałem mięśnia sercowego (AMI) mioglobina jest jednym z pierwszych markerów, których stężenie przekracza normy, wzrastając wymiernie powyżej wartości wyjściowych w ciągu 1–3 godzin po zawale, osiągając maksimum w ciągu 6–12 godzin i powracając do wartości wyjściowych w ciągu 24–36 godzin. Wobec braku urazu mięśni szkieletowych lub innych stanów odnoszących się do niezwiązanego z sercem wzrostu ilości krążącej mioglobiny (np. niewydolność nerek) pomiar mioglobiny we krwi jest wykorzystywany jako wczesny marker AMI. W kilku badaniach udowodniono, że pomiar mioglobiny może być wykorzystywany jako szybki i czuły test we wczesnej fazie AMI do jego rozpoznania w połączeniu z EKG oraz do wykluczenia zawału mięśnia sercowego u pacjentów z ostrym bólem w klatce piersiowej, zwłaszcza po kolejnym negatywnym wyniku test przeprowadzonego godzinę później.

Poproś o wycenę


Zdjęcia produktów

Specyfikacja

Metoda Chemiluminescencyjny test immunoenzymatyczny — Magtration
Przykładowy materiał — Heparyna–krew pełna
— Heparyna–osocze
— EDTA–krew pełna
— EDTA–osocze
Objętość próbki 100 μl
Wartości referencyjne < 48,8 ng/ml | 95.%
Czas trwania testu < 17 minut
Trwałość kalibracji 28 dni
Zakres pomiarowy 5,0–1000 ng/ml
Granica wykrywalności 5,0 ng/ml
Wielkość opakowania 60 testów

*Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji użycia dołączonej do każdego odczynnika

Pobierz

  • Broszura dotycząca pomocy w nagłych wypadkach i intensywnej terapii

    Pobierz