PHC_Europe_logo

Inkubatory z chłodzeniem INKUBACJA

Inkubatory z chłodzeniem MIR

Inkubatory z chłodzeniem MIR

Wiele protokołów testowych i doświadczalnych wymaga stosowania w szerokim zakresie wysokoprecyzyjnej automatycznej kontroli temperatury oraz oświetlenia — na przykład podczas analizy wyników z próbki w różnych warunkach środowiskowych. W innych sytuacjach odrębne i precyzyjne protokoły dotyczące temperatury i oświetlenia mają kluczowe znaczenie na konkretnych etapach badań — na przykład podczas hodowli próbek biologicznych lub kiełkowania roślin. Precyzja, powtarzalność i wiarygodność w badaniach laboratoryjnych mają kluczowe znaczenie, ponieważ pozwalają chronić próbki, wyniki i całe projekty badawcze przed zagrożeniami. Programowalne inkubatory MIR z chłodzeniem oferują wyjątkową dokładność, wiarygodność i elastyczność, jak również korzystny stosunek jakości do ceny i zwiększoną wydajność. Laboratoria na całym świecie i z różnych branży korzystają z wyjątkowej wydajności inkubatorów MIR z chłodzeniem.

Seria MIR obejmuje trzy modele programowalnych inkubatorów z chłodzeniem o różnych pojemnościach: MIR-154-PE (123 litry), MIR-254-PE (238 litrów) i MIR-554-PE (406 litrów). W przypadku serii MIR dostępne są również liczne opcje wyposażenia dodatkowego, które jeszcze bardziej zwiększają elastyczność systemu.

Precyzyjna wydajność

Szeroki zakres temperatur zapewnia wyjątkową wszechstronność serii MIR. W każdym inkubatorze MIR z chłodzeniem można ustawić temperaturę mieszczącą się w zakresie od –10°C do +60°C. Precyzyjna kontrola temperatury z minimalnymi wahaniami jest osiągana dzięki wykorzystaniu wysoce precyzyjnego elementu grzejnego sterowanego mikroprocesorowym regulatorem PID. Ten system minimalizuje wahania temperatury do zaledwie ± 0,2°C w przypadku korzystania wyłącznie z regulatora elementu grzejnego i do ± 1,5°C w przypadku dodatkowego zastosowania sterownika sprężarki. Taka dokładność ma kluczowe znaczenie dla powodzenia wielu testów środowiskowych, z mikroorganizmami, a w szczególności podczas badań kiełkowania roślin. W tych przykładach okno drzwiowe i lampa fluorescencyjna inkubatorów z serii MIR pozwalają na bezproblemową obserwację próbek i minimalizują konieczność otwierania drzwi, które może powodować wahania temperatury. Dzięki wykorzystaniu płyty przesłaniającej okno można uzyskać symulację warunków dnia i nocy. Jest ona dostarczana standardowo z modelem MIR-554 i dostępna opcjonalnie w przypadku modeli MIR-154 oraz MIR-254. Dodatkowo cyrkulacja zapewniana przez wentylator optymalizuje jednorodność temperatury we wnętrzu inkubatorów. Przełącznik drzwiowy powoduje automatyczne wyłączenie wentylatora cyrkulacyjnego po otwarciu drzwi, co minimalizuje utratę powietrza oraz skraca czas powrotu do temperatury zgodnej z nastawą. Może mieć to szczególnie istotne znaczenie w dynamicznym środowisku, takim jak ruchliwe laboratorium mikrobiologiczne.