PHC_Europe_logo

Chłodziarki farmaceutyczne PREZERWACJA

Chłodziarki farmaceutyczne MPR

Chłodziarki farmaceutyczne MPR zostały zaprojektowane w taki sposób, aby spełniały wymagania przepisów farmaceutycznych. Wyjątkowa jednorodność temperatury została połączona z łatwym dostępem na potrzeby kalibracji w celu spełnienia kluczowych wymagań dla przechowywania w zwalidowanych warunkach. Czujnik termistorowy monitoruje temperaturę wewnątrz komory, a sterowanie mikroprocesorowe zapewnia utrzymanie dokładnej temperatury zadanej. Nawet przy częstym otwieraniu drzwi wentylator cyrkulacyjny zapewnia szybkie przywracanie temperatury w celu zachowania stabilnego środowiska, na które nie ma wpływu temperatura otoczenia.

Chłodziarki farmaceutyczne MPR są nie tylko kompletnymi i zintegrowanymi rozwiązaniami dla produktów farmaceutycznych, leków i wrażliwych na temperaturę produktów biologicznych, ale również odpowiadają wymaganiom laboratoryjnym dotyczącym stabilnych i wiarygodnych warunków. Chłodziarki zapewniają idealne warunki temperaturowe dla badań klinicznych, farmaceutycznych i przemysłowych.

Chłodziarko-zamrażarki farmaceutyczne MPR to idealne rozwiązanie dla precyzyjnej kontroli i najwyższej jednorodności temperatury. Chłodziarki te łączą w sobie wysoką wydajność, systemy kontrolne, alarmowe i monitorujące przy równoczesnym utrzymaniu wydajności energetycznej, a tym samym opłacalności.

Wynik
12

Chłodziarki farmaceutyczne MPR

Chłodziarko-zamrażarki farmaceutyczne MPR

Chłodziarki farmaceutyczne MPR z drzwiami przesuwnymi

Chłodziarka laboratoryjna

Informacje o produkcie