PHC_Europe_logo

Rozwiązanie do transportu żywych komórek dla płytek ze studzienkami i szalek Transport żywych komórek