PHC_Europe_logo

FAQ Usługi i pliki do pobrania

FAQ

Inkubacja

Inkubatory CO2

  • Co należy zrobić, jeśli podczas procesu odkażania dojdzie do awarii zasilania?
    Niezwłocznie po przywróceniu zasilania rozpocznie się faza pomiaru długości fal promieniowania UV (trwająca 90 minut). Nawet jeśli proces odkażania zostanie zakończony, pojawi się komunikat o błędzie odkażania. Konieczne będzie ponowne rozpoczęcie procesu odkażania. W trakcie awarii zasilania drzwi pozostają zamknięte.
  • Czy w sytuacji obniżenia natężenia promieniowania ultrafioletowego faza pomiaru długości fal promieniowania UV może zostać wykonana prawidłowo?
    Gdy wskaźnik okresu eksploatacji lampy UV miga, oznacza to, że lampa była użytkowana przez ponad 1000 godzin, i nie jest możliwe rozpoczęcie procesu odkażania. Gdy czas użytkowania lampy nie przekracza 1000 godzin, a wskaźnik lampy UV nie miga, lampa może rozpoznać gazy bez wydłużania czasu tego procesu nawet przy obniżonym natężeniu promieniowania UV.
  • Kiedy należy wykonywać odkażanie?
    Odkażanie należy wykonać w sytuacji zanieczyszczenia wnętrza komory lub podczas czyszczenia komory przed rozpoczęciem hodowli (※opis znajduje się w instrukcji użycia). Zalecamy również przeprowadzenie odkażania tuż po instalacji.