PHC_Europe_logo

Transport żywych komórek

Wynik
10

Kolba-25 & Zewnętrzny pojemnik

Pojemniki do transportu komórk i Zewnętrzny pojemnik

Rozwiązanie do transportu żywych komórek dla płytek ze studzienkami i szalek

Pojemniki do transportu komórek i akcesoria