PHC_Europe_logo

PRZECHOWYWANIE Technologia stosowana w produktach

Technologia stosowana w produktach — przechowywanie

Węglowodorowe czynniki chłodnicze

Naturalne węglowodorowe czynniki chłodnicze zapewniają wydajniejsze chłodzenie dzięki dużej ilości ciepła utajonego podczas odparowywania. W związku z tym można stosować mniejsze sprężarki, co prowadzi do większej wydajności energetycznej. Dzięki wyjątkowo małemu wpływowi na globalne ocieplenie naturalne czynniki chłodnicze są również bardziej przyjazne dla środowiska.

Węglowodorowe czynniki chłodnicze

Zwiększona wydajność
Wydajność zamrażarki można zmierzyć za pomocą współczynnika wydajności chłodniczej (ang. coefficient of performance, COP), będącego stosunkiem mocy chłodniczej do pobieranej energii elektrycznej. Zamrażarki VIP ECO cechują się niezwykle wysokim współczynnikiem COP. Wydajność zamrażarek z linii Eco wynika z dużej ilości ciepła utajonego podczas odparowywania węglowodorowych czynników chłodniczych. Wartość ta dotyczy ilości ciepła wymaganego do przekształcenia cieczy w gaz — zasadniczo energii niezbędnej do rozerwania sił wiążących ze sobą cząsteczki czynnika chłodniczego w stanie stałym. Ponieważ do rozerwania sił wiążących cząsteczki węglowodorów wymagana jest większa ilość energii cieplnej, te czynniki chłodnicze usuwają ciepło z komory zamrażarki wydajniej niż tradycyjne czynniki chłodnicze.

 

Mniejsze koszty pracy

Wykorzystanie wysoce wydajnych węglowodorowych czynników chłodniczych skutkuje mniejszym poborem energii, a przez to mniejszymi kosztami pracy. Przy ciągłej pracy najważniejszego sprzętu i przyrządów laboratoria są w stanie w istotnym stopniu zmniejszyć koszty swojej pracy poprzez inwestycje w energooszczędne placówki. Firma PHCbi projektuje i tworzy zaawansowane systemy do przechowywania w celu zapewnienia maksymalnej wydajności kosztowej przy utrzymaniu niezawodności i wydajności niezbędnych do niezawodnego przechowywania cennych próbek naukowych i klinicznych.

Poza innymi cechami zapewniającymi energooszczędność wydajny system chłodzenia z użyciem węglowodorowych czynników chłodniczych może pozwolić na wykorzystanie mniejszych sprężarek, a przez to na istotne zmniejszenie poboru energii i kosztów pracy. Co więcej, bardziej wydajne systemy chłodzące rozpraszają mniej ciepła do otoczenia, co zmniejsza wykorzystanie klimatyzacji, prowadząc do dalszych oszczędności.

Niezwykle mały wpływ na środowisko

Jako uznany ekspert w produkcji zamrażarek niskotemperaturowych i biomedycznych firma PHCbi jest zaangażowana w dostarczanie klientom najbardziej energooszczędnych i przyjaznych środowisku urządzeń. Dzięki wprowadzeniu technologii węglowodorowych czynników chłodniczych do swoich zamrażarek firma PHCbi oferuje rozwiązanie dla wszystkich laboratoriów dążących do zmniejszenia wpływu na środowisko. Poza brakiem negatywnego wpływu na warstwę ozonową węglowodory cechują się krótką trwałością w atmosferze i niezwykle małym wpływem na globalne ocieplenie. Trwałość gazu w atmosferze to średni czas, przez jaki cząsteczka przebywa w atmosferze, zanim zostanie usunięta w drodze reakcji chemicznej lub depozycji. Krótka trwałość w atmosferze oznacza, że czynnik chłodniczy jest szybko usuwany z atmosfery, co skutkuje mniejszym wpływem na globalne ocieplenie.

ULT Freezers
Biomedical Freezers
Pharmaceutical Refrigerators

 

Informacje o produkcie