PHC_Europe_logo

PRZECHOWYWANIE Technologia stosowana w produktach

Technologia stosowana w produktach — przechowywanie

Hybrydowe chłodzenie wodą

Niskotemperaturowa lub kriogeniczna zamrażarka wysokiej jakości wyposażona w opcję hybrydowego chłodzenia wodą może wykorzystywać obieg chłodnej wody do odprowadzania generowanego ciepła ze sprężarki bądź korzystać ze standardowego szlaku chłodzonego powietrzem za pomocą wentylatora napędzanego silnikiem. Dzięki tej nowej konfiguracji zamrażarka może się przełączać z chłodzenia wodą na chłodzenie powietrzem w sytuacji, gdy obieg wody nie działa. Zamrażarka z hybrydowym chłodzeniem wodą przyczyni się do istotnego zmniejszenia poboru prądu, a także ilości ciepła rozpraszanego do powietrza.
W porównaniu z zamrażarką chłodzoną powietrzem zamrażarka z hybrydowym chłodzeniem wodą będzie cechować się również lepszą stabilnością temperatury. Hybrydowy system chłodzenia wodą cechuje się wieloma zaletami:

  • mały pobór energii;
  • zmniejszenie kosztów;
  • ponowne wykorzystanie energii;
  • mniejsze rozpraszanie ciepła;
  • lepsza ochrona próbek;
  • szybsze przywracanie ustawionej temperatury.
Sposób działania

Faza 1
Przekazanie ciepła generowanego przez przedział zamrażarki do obiegu wody za pomocą płytowego wymiennika ciepła.

Faza 2
Odprowadzenie pochłoniętego ciepła/energii z zamrażarki.

Faza 3
Możliwość ponownego wykorzystania ciepła/energii na potrzeby innych systemów wymagających ciepła/energii.

Faza 4
Usunięcie pozostałej (niewykorzystanej) energii cieplnej z budynku do otaczającego powietrza.

Niskotemperaturowe zamrażarki chłodzone wodą firmy PHCbi są wyposażone w dwupłytowy wymiennik ciepła, który maksymalizuje przekazywanie energii cieplnej z czynnika chłodniczego do zamkniętego obiegu wody. Ponieważ usuwanie ciepła za pomocą wody jest wydajniejsze niż z wykorzystaniem powietrza, większa jest też wydajność sprężarki, co oznacza, że zużycie energii w przypadku niskotemperaturowej zamrażarki chłodzonej wodą może ulec zmniejszeniu o 15–20% w porównaniu z równoważnym modelem chłodzonym powietrzem. Ze względu na fakt, że ciepło jest odprowadzane za pomocą wody, wykorzystanie systemu klimatyzacji jest mniejsze, co skutkuje dodatkowymi oszczędnościami.
Energia usuwana przez system chłodzenia wodą może zostać wykorzystana do innych celów w placówce, takich jak podgrzewanie wody do mycia rąk lub ogrzewanie budynku, co zmniejsza koszty energii w całym obiekcie. Oprócz korzyści środowiskowych i finansowych system chłodzenia wodą może również poprawić wydajność zamrażarki i ochronę próbek.

Informacje o produkcie