PHC_Europe_logo

Baterie przemysłowe

Baterie przemysłowe

Jako producent baterii przemysłowych na zasadach określonych w rozporządzeniu dotyczących utylizacji zużytych baterii i akumulatorów z 2009 roku firma PHC Europe B.V. w Wielkiej Brytanii produkuje niewielkie ilości (mniej niż jedną tonę) akumulatorów kwasowo-ołowiowych i niklowo-metalowo-wodorkowych. Jesteśmy zobowiązani do odbioru zużytych baterii przemysłowych dostarczonych użytkownikowi końcowemu w celu ich bezpłatnego przetworzenia i recyklingu. Z tego obowiązku musimy się wywiązać w każdym roku kalendarzowym, w którym wprowadzamy na rynek nowe baterie przemysłowe.

Jeśli którykolwiek z naszych klientów lub użytkowników końcowych w Wielkiej Brytanii nie posiada systemu recyklingu i wymaga od nas odbioru baterii przemysłowych związanych z naszymi produktami, powinien skontaktować się z nami pod adresem biomedical.uk@eu.phchd.com. Będziemy informować o niezbędnych ustaleniach dotyczących zwrotu, właściwego przetwarzania i recyklingu zużytych baterii przemysłowych. Nie jesteśmy jednak zobowiązani do ponoszenia kosztów transportu w celu zwrotu jakichkolwiek baterii — wszystkie koszty zwrotu baterii ponosi klient, a do zwracanych baterii należy dołączyć certyfikat odkażania.