PHC_Europe_logo

96-studzienkowa, płytka U

MS-3296UZ

Polimer ultrahydrofilowy
Ograniczenie adsorpcji próbek biologicznych

Funkcje

PROTEOSAVE™ – DO KONSERWACJI CENNYCH PRÓBEK

Kiedy próbki biologiczne są inkubowane lub przechowywane w standardowej probówce lub płytce, materiał biologiczny i jego właściwości mogą zostać utracone z powodu adsorpcji na plastikowej powierzchni. Jest to poważny problem dla naukowców pracujących z cennymi białkami, przeciwciałami i peptydami.

ProteoSave™ jest specjalnie zaprojektowana do zmniejszania adsorpcji próbek biologicznych do plastikowej powierzchni. Powierzchnia ProteoSave™ jest pokryta ultrahydrofilowym polimerem Ten ultrahydrofilowy polimer zapobiega denaturacji i adsorpcji białek, co może być spowodowane wpływem powierzchni (Rys. 1, Rys. 2). Ponadto powleczony polimer jest związany na powierzchni w sposób kowalencyjny, dzięki czemu ilość substancji wymywanych z powierzchni jest ograniczona do minimum. Wykazano, że ProteoSave™ jest bardziej odpowiednią probówką/płytką do przechowywania cennych próbek biologicznych.

Zasada działania

Powierzchnia probówek i studzienek ProteoSave™ o dużej gęstości grup hydroksylowych zapobiega nieswoistemu wiązaniu białek, peptydów i komórek z powierzchnią (Rys. 1.). Powleczony polimer jest związany na powierzchni w sposób kowalencyjny, dzięki czemu wymywanie substancji z powierzchni jest ograniczone do minimum.

Cechy ProteoSave™

  • Zmniejszenie adsorpcji białek, peptydów i komórek.
  • Elucja materiałów zredukowana do minimum dzięki kowalencyjnemu związaniu ultrahydrofilowego polimeru do powierzchni.
  • Odporność na rozpuszczalniki organiczne, detergenty i wysoką temperaturę (wrzenie w temperaturze 100°C 10 min).

Zamów wycenę

Poproś o bezpłatne próbki

 

Zdjęcia produktów

Dane techniczne

Gama ProteoSave™

Nr kat. Produkt Materiał Uwaga  Ilość
MS-4205MZ Mikroprobówka 0,5 ml Polipropylen Niesterylizowana 500 (100 sztuk/worek × 5)
MS-4255MZ Mikroprobówka 0,5 ml Polipropylen Wysterylizowane promieniowaniem 500 (100 sztuk/worek × 5)
MS-4215MZ Mikroprobówka 1,5 ml Polipropylen Niesterylizowana 500 (100 sztuk/worek × 5)
MS-4265MZ Mikroprobówka 1,5 ml Polipropylen Wysterylizowane promieniowaniem 500 (100 sztuk/worek × 5)
MS-4201MZ Mikroprobówka 0,5 ml Polipropylen Niesterylizowana 500 (100 sztuk/worek × 10)
MS-4202MZ Mikroprobówka 1,5 ml Polipropylen Niesterylizowana 500 (100 sztuk/worek × 10)
MS-8296FZ 96-studzienkowa, płaska płytka Polistyren Bez pokrywki, niesterylizowana 50 (5 szt./worek × 10)
MS-8296KZ 96-studzienkowa, płaska płytka (czarna) Polistyren Bez pokrywki, niesterylizowana 50 (5 szt./worek × 10)
MS-3296UZ 96-studzienkowa, płytka U Polistyren Bez pokrywki, niesterylizowana 50 (5 szt./worek × 10)
MS-52150Z Probówka stożkowa 15 ml* Korpus: PET, zatyczka: polietylen Niesterylizowana 100 (5 szt./worek × 20)
MS-52550Z Probówka stożkowa 50 ml* Korpus: polipropylen, zatyczka: polietylen Wysterylizowane promieniowaniem 100 (5 szt./worek × 20)

* Temperatura robocza od –80ºC do 40ºC
Przechowywanie: temperatura pokojowa

Pobierz