PHC_Europe_logo

INKUBACJA Technologia stosowana w produktach

Opatentowana lampa UV SafeCell

SafeCell UV

Lampa UV SafeCell w inkubatorach IncuSafe odgrywa kluczową rolę w procesie ciągłego odkażania. Na poniższym rysunku przedstawiono podsumowanie czterech testów na różnych szczepach mykoplazmy z wykorzystaniem inkubatorów firmy PHCbi. Można zauważyć, że lampa działająca w widmie UV oferuje wyższy poziom odkażania w zakresie tych mikroorganizmów niż lampy odkażające działające w widmie światła widzialnego.

ilustracja

Aby zapewnić eliminację skażenia przenoszonego drogą powietrzną, które może przedostać się do komory, po każdym otwarciu drzwi automatycznie włącza się na określony okres izolowane, bezozonowe światło UV o wąskim paśmie (u podstawy komory). Przenoszone drogą wodną organizmy w tacy ociekowej są eliminowane w taki sam sposób, co zapewnia bezpieczeństwo aktywnym hodowlom komórkowym.

Elastyczne cykle programowania światła UV SafeCell na potrzeby optymalnego użytkowania
Odkażanie światłem UV przez 24 godz.
ilustracja
Tą funkcję można wykorzystać w następujących przypadkach:
  • Przed pierwszym użyciem
  • Na noc
  • Pomiędzy różnymi protokołami
  • Po konserwacji lub serwisie
  • Jako metodę wtórnego odkażana
Po waporyzacji H2O2
ilustracja

Lampa UV automatycznie włącza cykl trwający do 90 minut, który następuje po 10-minutowym cyklu parowania H2O2. Powoduje to redukcję H2O2 do wody, która skrapla się w segmencie schładzacza w dolnej części wnętrza inkubatora, co ułatwia czyszczenie.

Po otwarciu drzwiczek
ilustracja

Zamknięcie drzwiczek powoduje włączenie lampy UV na 10 minut na czas odkażania powietrza z zewnątrz, które przeniknęło do komory.

WŁ./WYŁ.
ilustracja

Jeżeli ochrona UV nie jest konieczna, lampę UV SafeCell można wyłączyć.

Informacje o produkcie