PHC_Europe_logo

INKUBACJA Technologia stosowana w produktach

Wyjątkowo krótki powrót do wymaganych wartości CO2 i O2

W zakresie kontroli poziomu CO2 układ czujników CO2 wbudowany w modelach serii MCO-19 zapewnia niezbędną dokładność pomiaru dzięki wykorzystaniu jednowiązkowego, podwójnego czujnika. Pozwala to na osiągnięcie zakresu CO2 od 0% do 20%. Ten ceramiczny czujnik mierzy długości fali próbki i długości wzorcowe w ramach ciągłej kalibracji z automatycznym zerowaniem i jest odporny na umiarkowane zmiany temperatury i wilgotności względnej.

Czujnik połączony jest z zaawansowanym technologicznie sterownikiem mikroprocesorowym PID. Dzięki temu możliwe jest niezawodne utrzymywanie zadanych wartości gazu i błyskawiczny powrót do wymagany poziomów bez przeregulowania w okresach częstego otwierania drzwi.

ilustracja

Sercem układu utrzymywania poziomu tlenu w tych inkubatorach jest cyrkoniowy czujnik tlenu o długim okresie eksploatacji, który utrzymuje poziom tlenu w otoczeniu na poziomie od 1% do 18%. Przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności możliwe jest także osiąganie zwiększonego poziomu tlenu (od 22% do 80%). Elektroniczne sterowanie PID zapewnia wysoką dokładność, utrzymując zadane wartości temperatury i gazu w całym układzie.

Informacje o produkcie