PHC_Europe_logo

INKUBACJA Technologia stosowana w produktach

Podwójny czujnik IR

Podwójny czujnik IR

Jednowiązkowy, dwuczujnikowy układ wykrywania CO2 firmy PHCbi oferuje najwyższą jak dotąd dokładność i stabilność sterowania dzięki jednoczesnemu pomiarowi długości fali próbki i długości fali wzorcowej, co zapewnia ciągłą kalibrację z automatycznym zerowaniem.

Czujnik w obudowie ceramicznej jest odporny na umiarkowane zmiany temperatury i wilgotności względnej. Jest on także połączony ze złożonym sterownikiem mikroprocesorowym PID.

Zalety czujnika
  • Bardzo szybki powrót do stanu gotowości bez przeregulowania, co zapewnia optymalną kontrolę poziomu CO2 w okresach częstego otwierania drzwi.
  • Brak ruchomych części, co zapewnia niezawodną pracę.
  • Czujnik nie jest wyjmowany podczas odkażania H2O2 ani odkażania środowiska lampą UV.
  • Na wyświetlaczu LCD podawane są ustawione i faktyczne poziomy CO2.
  • Port poboru CO2 zamontowany z przodu inkubatora umożliwia wygodne potwierdzenie gęstości CO2 w komorze.
ilustracja

Informacje o produkcie