PHC_Europe_logo

Kriogeniczne zamrażarki ultraniskotemperaturowe (–150°C) Przechowywanie

Sortuj według specyfikacji i funkcji
Pojemność
Typ
Wydajność chłodzenia
Wynik

Kriogeniczne zamrażarki ultraniskotemperaturowe (–150°C)

Firma PHCbi opracowała pierwszą na świecie zamrażarkę niskotemperaturową o temperaturze –152°C w 1991 roku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania w zakresie krioprezerwacji, wynikające z postępu naukowego i medycznego, takie jak zwiększone wykorzystanie kriokonserwowanych oocytów w procedurach zapłodnienia pozaustrojowego i komórek macierzystych w transplantacjach. Od tego czasu firma PHCbi nieustannie inwestuje w ciągły rozwój zamrażarek kriogenicznych, wprowadzając ulepszoną izolację, lepszą technologię chłodniczą i systemy alarmowe oraz większą pojemność. Najnowsze kriogeniczne zamrażarki ultraniskotemperaturowe MDF-C2156VANMDF -1156 oferują niezrównane bezpieczeństwo, niezawodność i jednorodne temperatury dzięki zastosowaniu ponad 20-letniego doświadczenia specjalistycznego.

Kriogeniczne zamrażarki ultraniskotemperaturowe (–150°C) są już używane do przechowywania:

 • krwi pępowinowej jako źródła krwiotwórczych komórek macierzystych i progenitorowych;
 • komórek macierzystych do przeszczepów autologicznych u pacjentów, którzy przeszli chemioterapię wysokodawkową;
 • tkanki tłuszczowej, komórek nabłonkowych oraz szpiku kostnego na potrzeby terapii komórkami macierzystymi;
 • produktów krwiopochodnych do analizy immunologicznej;
 • mezenchymalnych komórek zrębu na potrzeby medycyny regeneracyjnej i inżynierii tkankowej;
 • próbek tkanek nowotworowych;
 • nasienia do sztucznego zapłodnienia — używanego w hodowli psów przewodników i koni wyścigowych;
 • oocytów i zarodków na potrzeby zapłodnienia pozaustrojowego;
 • tkanek jajnika w celu zachowania funkcji rozrodczych u kobiet poddawanych leczeniu;
 • nasion/pędów roślin do celów hodowlanych;
 • elementów do pasowania skurczowego części w produkcji przemysłowej;
 • części na potrzeby testów temperaturowych w przemyśle samochodowym i lotniczym.