PHC_Europe_logo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Informacje o firmie PHC

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Zrównoważony rozwój na rzecz ochrony środowiska naturalnego

W związku z ogólnoświatowym dążeniem do zapobiegania globalnemu ociepleniu rządy i organizacje międzynarodowe na całym świecie zwiększają swoje wysiłki. Przykładowo w odpowiedzi na publikację czwartego raportu podsumowującego Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (ang. International Panel on Climate Change, IPCC), w którym wskazano „obniżenie o 50% ogólnoświatowej emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu z 2000 roku” jako jeden ze scenariuszy, na szczycie G8, który odbył się w Heiligendamm w Niemczech, przywołano tę kwestię i opowiedziano się za tym, aby ten ambitny cel powinien stać się celem globalnym po wygaśnięciu protokołu z Kioto. Co więcej, kilka podmiotów sugeruje bardziej rygorystyczne cele, wskazując, że rok 1990 powinien zostać przyjęty jako rok bazowy lub aby kraje uprzemysłowione ograniczyły swoje emisje o 30% (w ramach celu średniookresowego na rok 2020) ze względu na większą odpowiedzialność za emisje w przeszłości. W odniesieniu do roku obniżenia emisji niektórzy badacze opowiadają się — na podstawie swoich analiz naukowych — za obniżeniem globalnej emisji gazów cieplarnianych w ciągu dziesięciu do piętnastu lat od chwili obecnej, mając na uwadze powagę i pilny charakter kwestii związanych ze zmianami klimatu.

W tym kontekście były premier Japonii Yukio Hatoyama ogłosił na forum ONZ najwyższy i najambitniejszy na świecie cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2020 r., czyli obniżenie o 25% w porównaniu z poziomem z 1990 r. — ogłoszenie tego celu nastąpiło w trakcie konferencji w sprawie zmian klimatu ONZ w dniu 22 września 2009 roku. Zasadniczo firma PHC popiera te kierunki działań, gdyż uważa, że konieczne jest osiągnięcie w odpowiednim czasie radykalnego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych poprzez innowacyjny rozwój technologiczny, aby stawić czoła globalnemu ociepleniu i ustabilizować stężenie gazów cieplarnianych. Uważamy również, że ważne jest uwzględnienie efektywności kosztowej i różnic w postępach poczynionych na dzień dzisiejszy w ramach inicjatyw na rzecz efektywności energetycznej przy podziale liczbowych celów redukcji pomiędzy poszczególne kraje/regiony, gałęzie przemysłu i poszczególne przedsiębiorstwa. Ponieważ naszą wizją jest osiągnięcie w branży elektronicznej pozycji wiodącej firmy w dziedzinie innowacji ekologicznych, w dalszym ciągu promujemy zrównoważony rozwój celem ochrony środowiska naturalnego. Jesteśmy zdeterminowani, aby jako podmiot publiczny przyczynić się do globalnej inicjatywy ds. zmian klimatycznych poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących ze wszystkich rodzajów działalności biznesowej i rozpowszechnianie wydajnych energetycznie produktów na całym świecie.