PHC_Europe_logo

Chłodziarki farmaceutyczne Blog

Chłodziarki farmaceutyczne

Leki oraz inne produkty farmaceutyczne mają ściśle określony skład i wytwarzane są w zgodzie z bardzo rygorystycznymi zasadami. Jednak nawet to nie powoduje, że zawsze są skuteczne w leczeniu chorób i towarzyszących im dolegliwości. Najlepszy wyrób farmaceutyczny niewiele pomoże choremu – a wręcz może mu zaszkodzić – jeśli będzie przetrzymywany w nieodpowiednich warunkach. Jakie warunki muszą być zapewnione do przechowywania leków?

Odpowiednia temperatura

To najważniejszy czynnik decydujący o bezpieczeństwie wyrobów farmaceutycznych. Większość z nich powinna być – zgodnie z zaleceniami producenta – przechowywana w temperaturze pokojowej, tj. między 15 a 25 stopni Celsjusza. To oznacza, że nie powinny znajdować się w pobliżu okien oraz źródeł ciepła, gdyż mogą ulec zepsuciu. Niektóre z nich, na przykład szczepionki, trzeba jednak przechowywać w warunkach obniżonej temperatury. Dlatego w aptekach, szpitalach przychodniach czy innych placówkach medycznych trzyma się je w specjalnych chłodziarkach farmaceutycznych, zdolnych do utrzymywania temperatury wewnątrz na poziomie zbliżonym do 0 stopni. Ważne jest, żeby temperatura przechowywania wrażliwych leków i wyrobów medycznych była względnie stała – dlatego wysokiej klasy chłodziarki wyposażane są w elektroniczne systemy diagnostyczne oraz wydajne sprężarki inwenterowe zapewniające wysoką stabilność. Szeroki wybór tego typu urządzeń oraz innych sprzętów dla branży farmaceutycznej oferuje firmy PHCbi.

Odpowiednia wilgotność

Drugim z czynników wpływających na trwałość wyrobów farmaceutycznych jest wilgotność powietrza. W domach nie powinno się trzymać tych produktów w kuchniach ani łazienkach, gdyż poziom wilgoci jest tam duży – dodatkowo często zachodzą zmiany temperatury. Ponadto zgodnie z wymogami prawnymi apteki oraz inne lokale, gdzie przechowywane są leki muszą być wyposażone wentylacje mechaniczne, zapewniające co najmniej 1,5-krotną wymianę powietrza w ciągu jednej godziny – jest to niezbędne do tego, aby wilgotność powietrza w tych miejscach nie przekraczała 70%.

Leki w zamknięciu

Niezależnie od tego czy mowa o trzymaniu produktów farmaceutycznych w warunkach domowych, czy w lokalach handlowych, należy pamiętać, że muszą one być chronione przed wpływem promieniowania słonecznego, a także z dala od osób niepowołanych. Dlatego najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest trzymanie ich w zamknięciu – w szafkach lub szufladach niedostępnych dla dzieci lub klientów apteki.

Sprawdź Chłodziarki farmaceutyczne