PHC_Europe_logo

Sbio Plates Blog

Sbio Plates

Badania laboratoryjne to kluczowy etap prac prowadzonych między innymi z zakresu genetyki, medycyny czy farmakologii. Bazują one na wykorzystaniu materiału biologicznego, który uzyskiwany jest poprzez hodowanie komórek. Aby komórki spełniały wszystkie normy jakościowe, hoduje się je w specjalnych płytkach laboratoryjnych. Co warto o nich wiedzieć?

Czym są płytki do hodowli 3D?

Płytki do hodowli 3D to specjalne naczynia, których konstrukcja składa się z od kilkudziesięciu do nawet kilkuset studzienek o jednakowym kształcie i rozmiarach. To właśnie w tych studzienkach umieszczany jest materiał biologiczny, który w odpowiednich warunkach – m.in. w otoczeniu o stabilnej temperaturze i wilgotności powietrza - z czasem rozrasta się do postaci sferoidów. Specjalna konstrukcja płytek, takich jak te dostępne w ofercie marki PHC Europe BV, gwarantuje prawidłowy wzrost komórek bez żadnych zakłóceń oraz ryzyka ich uszkodzenia.

Charakterystyka płytek, ich zastosowanie i zalety

Aby płytki do hodowli 3D zapewniały prawidłowy wzrost komórek, muszą posiadać szereg właściwości. Płytki dostępne w ofercie firmy PHC Europe BV odznaczają się między innymi:

  • bardzo małą adhezją (ULA, Ultra Low Attachement), co umożliwia tworzenie się sferoidów bez rusztowania,
  • powierzchnią wykonaną z hydrofilnego polimeru, dzięki któremu sferoidy mają identyczny kształt i rozmiary,
  • 2ysoką przejrzystością optyczną – mogą być wykorzystywane w mikroskopii konfokalnej oraz obrazowaniu transmisyjnym

Ponadto zastosowano w nich bardzo wygodny system podawania płynów odżywczych dla formujących się sferoidów. W każdej studzience znajduje się drobna szczelina, przez którą przedostaje się płyn wtłaczany w róg płytki. Dzięki temu można nie tylko zaoszczędzić czas, w standardowych warunkach niezbędny do zaaplikowania płynu do każdej ze studzienek osobno (czas pipetowania skraca się o nawet 80% w porównaniu do standardowych płytek), ale równie znacznie zmniejszyć ryzyko przypadkowego uszkodzenia tworzących się sferoidów. Tym samym sposobem można również odciągnąć zużyty płyn odżywczy.

Płytki do hodowli 3D znajdują bardzo szerokie zastosowanie w dzisiejszej branży naukowej. Każdego dnia wykorzystuje się je w wyspecjalizowanych laboratoriach, działających w takich dziedzinach jak biotechnologia, biofarmacja czy toksykologia. Dzięki nim możliwe jest uzyskanie materiału biologicznego do badań bez konieczności pobierania go od żywego dawcy.