PHC_Europe_logo

Chłodziarki farmaceutyczne Blog

Zamrażarki Niskotemperaturowe

Medycyna jest bez wątpienia jedną z najważniejszych dziedzin nauki, to dzięki niej możliwe stało się wydłużenie średniej wieku ludzkiego życia oraz znaczne poprawienie komfortu, tak fizycznego, jak i psychicznego wszystkich ludzi na ziemi. Współcześnie medycyny rozwija się dynamicznie jak nigdy dotąd w historii, a jest to między innymi zasługa nowoczesnych rozwiązań. Jednym z nich jest biobankowanie, w którym wykorzystuje się zamrażarki niskotemperaturowe.

 

Czym jest biabankowanie?

Biobankowanie to nic innego jak przechowywanie w odpowiednich warunkach materiału biologicznego, takiego jak:

  • krew, osocze,
  • tkanki,
  • zarodki, nasienie,
  • komórki macierzyste.

Przechowywanie materiału biologicznego ma kluczowe znaczenie dla rozwoju medycyny, biologii i farmaceutyki – zgromadzone próbki, pochodzące zarówno od osób zdrowych, jak i tych cierpiących na konkretne schorzenia, są poddawane badaniom laboratoryjnym, nakierowanym na przykład na znalezienie przyczyn chorób, nowych metod diagnozy i leczenia oraz ich profilaktyki. To właśnie te badania są podstawą do opracowania leków oraz technologii stosowanych w medycynie

Zastosowanie zamrażarek niskotemperaturowych w biobankach

Biobankowanie nie byłoby możliwe gdyby nie odpowiednia technologia, czyli przede wszystkim zamrażarki niskotemperaturowe, zamrażarki kriogeniczne oraz zbiorniki na ciekły azot. Dzięki tym urządzeniom możliwe jest obniżenie temperatury próbek materiału biologicznego nawet do poziomu -196 stopni Celsjusza, czyli punktu wrzenia azotu. Zamrażarki umożliwiające wytworzenie temperatury do -152C nazywane są kriogenicznymi. Dlaczego tak niska temperatura jest niezbędna? Dlaczego nie wystarczy umieścić próbki w zwykłej zamrażarce? Istotne są dwa fakty:

  • im niższa temperatura, tym mniejsza aktywność biologiczna wewnątrz próbki – w temperaturze wynoszącej dziesiątki stopni poniżej zera aktywność ta ulega całkowitemu zatrzymaniu, co oznacza, że próbka nie psuje się i nie starzeje, może więc być przechowywania przez bardzo długi okres czasu
  • im niższa temperatura, tym szybszy proces mrożenia próbek – podczas powolnego mrożenia w temperaturze kilku stopni poniże zera woda w materiale biologicznym tworzy kryształy, które całkowicie niszczą jego strukturę. Z drugiej strony proces mrożenia nie powinien być zbyt gwałtowny, gdyż w przeciwnym wypadku dochodzi do lizy, czyli rozpadu błon komórkowych.

Innymi słowy – zamrażarki niskotemperaturowe zapewniają bezpieczne warunki przechowywania bezcennych próbek, a tym samym umożliwiają systematyczne i stosunkowo tanie prowadzenie badań naukowych na szeroką skalę

 

Sprawdź zamrażarki niskotemperaturowe