PHC_Europe_logo

Łatwe korzystanie z płytek do hodowli komórek 3D Usługi i pliki do pobrania

Łatwe korzystanie z płytek do hodowli komórek 3D

 

Hodowle komórkowe odgrywają istotną rolę w pracy różnego rodzaju laboratoriów badawczych, działających między innymi w dziedzinie biologii, medycyny regeneracyjnej, testowania farmaceutyków etc. To właśnie na płytkach komórkowych sferoidalnych 3D przeprowadzane są badania i dokładne eksperymenty. Aby płytki mogły zostać wykorzystane, muszą zostać wcześniej wyprodukowane w odpowiednich warunkach – do ich uzyskania wykorzystuje się specjalny hydrofobowy polimer, który umożliwia spontaniczne tworzenie się sferoidów o jednakowym kształcie i rozmiarze. Ciekawym rozwiązaniem jest konkretny model płytki zawierający studzienki ze szczelinami typu „Slit-Well”.

 

Charakterystyka płytek ze studzienkami szczelinowymi

Dostępne w naszej ofercie płytki do hodowli komórkowych PrimceSurface® produkowane są w z tworzywa sztucznego odznaczającego się przede wszystkim:

  • Wysoką przejrzystością – dzięki temu płytka świetnie nadaje się do badań pod mikroskopem, gdyż nie blokuje dostępu światła
  • Niską adhezją – czyli przyczepnością; dzięki tej właściwości w płytkach możliwa jest bardzo łatwa wymiana medium, bez ryzyka uszkodzenia próbek. Zużyte medium hodowlane może zostać całkowicie usunięta z płytki i zastąpione nowym bez konieczności stosowania pipety jedno lub wielokanałowej
  • Różnorodne kształty, umożliwiają hodowle sferoidalną określonego typu 3D a niski stopnień przylegania (ULA) sprzyja w ogromnym stopniu samoorganizacji i tworzenia sferoid
  • Dostępne płytki 24/96/384 dołkowe z dnem w kształcie wrzeciona, litery U oraz V.

To czyni z nich idealny produkt laboratoryjny prosty w obsłudze w pracy z hodowlami 3D.

Jak korzystać z płytek?

Aby zachować prawidłowy wzrost hodowli komórkowych konieczne jest regularne wymienianie medium. W przypadku standardowych płytek hodowlanych pożywka aplikowana jest do wszystkich studzienek z osobna, co z jednej strony wymaga dużej ostrożności by nie uszkodzić rosnących komórek, z drugiej zaś – czasu. W płytkach PHCbi zastosowano odmienne rozwiązanie – pożywka w płynie aplikowana jest nie bezpośrednio do studzienek, lecz przez róg płytki, skąd dopiero samoczynnie przedostaje się do wszystkich studzienek. Po wykonaniu aplikacji wystarczy ostrożnie przechylić płytkę w różnych kierunkach, aby pożywka została równomiernie rozprowadzona do wszystkich studzienek. Zużyte medium usuwa się z płytki w podobny sposób – wystarczy ostrożnie przechylić płytkę a następnie odciągnąć płyn z jej rogu przy pomocy pipety.

Zalety korzystania z płytek PrimeSurface®

Wyjątkowy, uproszczony sposób aplikacji medium do płytek hodowlanych PrimeSurface® znacznie ułatwia tworzenie oraz podtrzymywanie próbek komórkowych. Dzięki niemu nie ma ryzyka, że podczas pipetowania zawartość pojedynczych studzienek zostanie w jakikolwiek sposób uszkodzona. Jednocześnie cały proces zajmuje nawet 80% mniej czasu – zamiast aplikować pożywkę do każdej studzienki osobno, cały płyn podawany jest w jednym dozowaniu. Dzięki swej wyjątkowej konstrukcji możliwe jest również osiągnięcie nawet 1,5-krotnie większego wykorzystania pożywki, co przekłada się na lepsze odżywienie komórek a także wydłużenie czasu między kolejnymi aplikacjami medium. Może to również przyczynić się do pewnego obniżenia kosztów produkcji próbek hodowlanych.