PHC_Europe_logo

What is Biobank? Blog

What is Biobank?

Biobankowanie to proces, w którym próbki płynu ustrojowego lub tkanki są pobierane do celów badawczych w celu lepszego zrozumienia zdrowia i choroby. Dołączone do próbek informacje ankietowe (np. historia choroby, historia rodziny, styl życia) i/lub pomiary (takie jak wzrost, masa i skład ciała, parametry biochemiczny i hematologiczne krwi i inne) oraz pozostałe pytania dotyczące kwestii, które mogą mieć wpływ na zdrowie czy badaną przez naukowców cechę, są również rejestrowane, aby umożliwić jak najlepszą charakterystykę danej próbki. Często próbki materiału biologicznego są przechowywane przez czas nieokreślony lub przez kilka lat, w zależności od projektu, aby można było przeprowadzić długoterminowe badania w przyszłości Głównym celem działalności Pracowni Biobank, jest gromadzenie materiału biologicznego pochodzenia ludzkiego, dzięki czemu możliwe jest zbadanie, w jaki sposób styl życia, środowisko i geny wpływają na zdrowie. Materiał biologiczny wykorzystywany jest do badań naukowych, które mogą wnieść wkład w opracowanie nowych badań medycznych, terapii czy leków. Materiał biologiczny nie jest wykorzystywany komercyjnie.

W ofercie naszej firmy PHC znajdą Państwo następujące produkty wykorzystywane w biobanku: