PHC_Europe_logo

Czym inkubator gazowy różni się od multigazowego? Usługi i pliki do pobrania

Czym inkubator gazowy różni się od multigazowego?

 

Inkubatory to ważny element wyposażenia wszelkiego rodzaju laboratoriów prowadzących badania z zakresu biologii, bioinżynierii medycyny czy farmakologii. Wykorzystuje się je między innymi do hodowania i podtrzymywania przy życiu kolonii komórek, na których następnie wykonywane są badania – inkubator sam w sobie może być urządzeniem testowym. Na rynku występują różne rodzaje inkubatorów, m.in. gazowe i wielogazowe. Czym się one różnią?

 

Ogólna charakterystyka inkubatorów laboratoryjnych

Typowy inkubator to urządzenie posiadające dużą komorę, gdzie umieszczane są płytki laboratoryjne – w płytkach tych umieszcza się materiał genetyczny, z którego w procesie inkubacji powstanie próbka do badań. Komora inkubatora musi być szczelna oraz bardzo dobrze izolowana. Dlaczego?

Ponieważ tylko w szczelnym i odpowiednio izolowany wnętrzu komory możliwe jest utrzymanie optymalnym warunków do rozwoju próbek – wyjaśnia przedstawiciel firmy PHCbi, specjalizującej się w produkcji wysokiej jakości sprzętów laboratoryjnych – Zadaniem inkubatora jest wytwarzanie sztucznej atmosfery, w której próbki mogą się rozwijać w optymalnym tempie, bez ryzyka skażenia lub obumarcia. Pozwala on z dużą precyzją kontrolować temperaturę powietrza w swoim wnętrzu, poziom jego wilgotności, a także skład. Jeśli komora inkubatora jest w nieodpowiednim stopniu izolowana, temperatura środowiska zewnętrznego będzie miała wpływ na temperaturę powietrza w komorze lub będzie powodować nadmierne zużycie energii, ponieważ inkubator będzie musiał pracować z większą wydajnością, by zapewnić odpowiednie parametry atmosfery. Nieszczelność komory poza utratą ciepła może sprzyjać przedostawaniu się do wnętrza inkubatora drobnoustrojów, które doprowadzają do skażenia atmosfery i zniszczenia próbek.

Ponadto inkubatory laboratoryjne wyposażane są w szereg rozwiązań mających wpływ na ich wydajność i bezpieczeństwo, między innymi:

  • Systemy dekontaminacji komory po zakończeniu badań – między innymi zastosowanie lampy UV do łatwego usuwania drobnoustrojów wewnątrz komory inkubatora
  • System obiegu powietrza – zapobiega on kondensacji pary wodnej wewnątrz komory, a także zapewnia równomierny rozkład temperatury w całej jej objętości. Dzięki temu wszystkie próbki rozwijają się w sposób równomierny, niezależnie od swego położenia.
  • Mikroprocesor kontrolny – to mózg całego urządzenia, służący kontrolowaniu i utrzymywaniu parametrów atmosfery wewnątrz inkubatora zgodnych z programem. Ma to znaczenie kluczowe dla bezpieczeństwa próbek, jak i zużycia energii. Dzięki niemu sterowanie inkubatorem jest proste i bardzo intuicyjne.

Inkubatory gazowe i multigazowe – czym się różnią?

Co do zasady działania oraz konstrukcji, inkubatory gazowe i multigazowe (nazywane też wielogazowymi) nie różnią się znacząco. Różnica tkwi w specyfice utrzymywanej atmosfery. Inkubatory gazowe umożliwiają nasycenie powietrza wewnątrz komory dwutlenkiem węgla – stad nazywa się je teżinkubatorami CO2. Wartość stężenia może być regulowana z bardzo dużą precyzją w zakresie od 0 do 20% (fluktuacja wynosi ±0.15 %) – dla porównania, stężenie dwutlenku węgla w naturalnej atmosferze wynosi około 0,04%. Inkubatory multigazowe pozwalają regulować stężenie nie tylko dwutlenku węgla (zakres pozostaje taki sam, jak w przypadku inkubatorów gazowych), ale również tlenu. Zakres kontroli wynosi w tym przypadku wynosi od 1 do 18 i od 22 do 80%, fluktuacja zaś wynosi ±0.2 %. Ze względu na większe możliwości kontroli składu atmosfery wewnątrz komory, inkubatory wielogazowe znajdują nieco szersze zastosowanie w badaniach laboratoryjnych.