PHC_Europe_logo

Dotarcie do podłoża chorób nowotworowych | Instytut Badawczy Servier | Inkubatory CO2 i zamrażarki ultraniskotemperaturowe

Thomas Edmonds, kierownik laboratorium Oddziału Onkologii Instytutu Badawczego Servier z siedzibą w Croissy sur Seine we Francji, przedstawia w skrócie, jak ważne są badania naukowe prowadzone przez instytut dla zwiększenia naszego zrozumienia chorób nowotworowych oraz opracowania nowych rodzajów metod leczenia, które działają na poziomie komórkowym. Najnowocześniejszy sprzęt laboratoryjny, taki jak zamrażarki ultraniskotemperaturowe oraz inkubatory CO2 firmy PHCbi, ma kluczowe znaczenie dla wsparcia metod opartych na komórkach, stanowiących podstawę tych badań naukowych. Badania onkologiczne instytutu Servier mają na celu znalezienie nowych opcji terapeutycznych w przypadku guzów litych i nowotworów układu krwiotwórczego, jednak w szczególności koncentrują się na trzech głównych obszarach innowacji: immunoonkologia — podejście do leczenia nowotworów, w którym układ odpornościowy pacjenta wykorzystywany jest do wsparcia walki z chorobą; terapie celowane — ukierunkowane na sygnały komórkowe leżące u podstaw takich procesów jak proliferacja komórek, apoptoza, angiogeneza, zdolność do naciekania tkanek i dawania przerzutów odległych; oraz apoptoza — prawidłowy proces zaprogramowanej śmierci komórki, który zachodzi w organizmach wielokomórkowych, lecz jest zakłócony u osób z chorobami nowotworowymi. Te trzy obszary zaczynają być postrzegane jako kluczowe dziedziny terapeutyczne w zwalczaniu chorób nowotworowych w nowy i ukierunkowany sposób.

„Na świecie istnieje bardzo realne i rosnące zapotrzebowanie na metody leczenia, które uwzględniają fakt, że układ odpornościowy każdego pacjenta jest inny” — jak zauważył Thomas. „Czynimy postępy w zrozumieniu środowiska guza nowotworowego oraz opracowywaniu nowych leków przywracających prawidłowy proces śmierci komórek w przypadku komórek nowotworowych”.

Awangarda onkologii

Instytut Servier ma coraz szersze portfolio produktów z dziedziny immunoonkologii. Jego gama produktów będących w fazie badań i rozwoju obejmuje już osiem nowych cząsteczek ukierunkowanych na guzy lite oraz różne rodzaje białaczek i chłoniaków, które znajdują się na etapie klinicznych badań rozwojowych, i dwie nowe cząsteczki w fazie badań przedklinicznych. Przykładowo instytut Servier połączył ostatnio siły z amerykańską firmą farmaceutyczną w celu opracowania komercyjnego przeciwciała monoklonalnego, które może nauczyć układ odpornościowy rozpoznawać i niszczyć na różne sposoby komórki czerniaka złośliwego.

Jednym ze szczególnie obiecujących przykładów z portfolio badawczego dotyczącego apoptozy instytutu Servier jest związek występujący obecnie pod nazwą S63845. Jest on ukierunkowany na konkretne białko występujące w komórkach nowotworowych. To białko, określane nazwą MCL1, umożliwia wielu komórkom nowotworowym utrzymanie wzrostu i ominięcie procesu apoptozy, która w prawidłowych warunkach powoduje eliminację komórek nowotworowych z organizmu. Ostatnio opublikowane wyniki badań naukowych wykazały, że związek S63845 blokuje aktywność białka MCL1 nawet w przypadku jednej czwartej wszystkich nowotworów.

Te badania naukowe sugerują, że może istnieć przełomowy, nowy sposób na wydajne niszczenie komórek nowotworowych, stanowiący szansę na opracowanie metod leczenia nowotworów układu krwiotwórczego, takich jak ostra białaczka szpikowa, chłoniak i szpiczak mnogi, a także guzów litych, w tym czerniaka złośliwego i raka płuca oraz piersi.

Sprzęt opracowany do odnoszenia sukcesów

W celu zapewnienia dalszego postępu tych przełomowych i potencjalnie ratujących życie badań naukowych instytut Servier blisko współpracuje z wieloma innymi laboratoriami na całym świecie. Nawiązał współpracę z akademickimi instytutami badawczymi oraz firmami biotechnologicznymi i farmaceutycznymi z całego świata. W przypadku sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego w placówkach badawczych instytutu wymagany jest przede wszystkim wyjątkowy poziom niezawodności i bezpieczeństwa.

„W naszych badaniach naukowych opieramy się na metodach bazujących na komórkach” — jak powiedział Thomas. „Nieustannie poszukujemy nowych technologii, które mogą ułatwić dalszy postęp naszych badań. Jednak kluczowe znaczenie ma wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność. Firma PHC Europe B.V. od ostatnich ośmiu lat jest naszym głównym dostawcą zamrażarek ultraniskotemperaturowych oraz inkubatorów CO2 do laboratorium i nie ma powodu, aby zmieniać ten stan rzeczy. Jest bardzo zaangażowana w nasze codzienne procesy i nie ma podstaw do kwestionowania jej możliwości”.

Najlepsze wyniki w przypadku porównania jakości

„Początkowo przyciągnęła nas zaawansowana technologia firmy PHCbi. W 2008 roku przedstawiono nam technologię VIP opracowaną na potrzeby zamrażarek ultraniskotemperaturowych firmy PHCbi. Później poznaliśmy inkubatory firmy PHCbi ze sterylizacją z użyciem H2O2” — jak wyjaśnił. „Znałem już przedstawiciela handlowego firmy PHC Europe B.V., zanim kupiliśmy sprzęt, i miałem do niego zaufanie. Razem przeprowadziliśmy porównanie jakości z systemami innych marek. Przetestowaliśmy trzy urządzenia”.

W badaniu ustalono, że zamrażarka VIP o temperaturze –80°C firmy PHCbi (w tamtym czasie model U73V) zużywała mniej energii niż urządzenia dwóch innych marek, a do tego była węższa, jednak oferowała taką samą pojemność.

„Obecnie korzystamy z najnowszej linii TwinGuard o temperaturze –86°C firmy PHCbi i jesteśmy z niej zadowoleni w 100%” — jak stwierdził Thomas.

Pobierz pełne referencje klientów