PHC_Europe_logo

Ośrodek Inserm, Instytut Bioterapii i Medycyny Regeneracyjnej (ang. Institute of Regenerative Medicine Biotherapy, IRMB) | Montpellier, Francja | Seria MCO-170

Stały postęp w medycynie regeneracyjnej z precyzyjną kontrolą temperatury

Medycyna regeneracyjna to przełomowa dziedzina, która powoli nabiera rozpędu w odkrywaniu znaczących rozwiązań z zakresu terapii komórkowej. Praca w tym wysoce wyspecjalizowanym obszarze medycyny regeneracyjnej wymaga najwyższych umiejętności naukowych oraz doskonałego sprzętu laboratoryjnego.

Ośrodek Inserm to specjalistyczna placówka badawcza w Montpellier, we Francji, która prowadzi badania naukowe dotyczące komórek macierzystych oraz immunoterapii. Pracuje w niej 150 naukowców i inżynierów. Jest częścią Instytutu Bioterapii i Medycyny Regeneracyjnej, powiązanego z Uniwersytetem w Montpellier (CHU Montpellier).

Ośrodek Inserm

Prowadzony przez dr. n. med. Romaina Desprata, który jest kierownikiem głównej placówki, koncentruje się na stałym poszerzaniu swojego doświadczenia naukowego i medycznego w dziedzinie medycyny regeneracyjnej. Romain jest kierownikiem ośrodka od siedmiu lat i nadzoruje nie tylko działania naukowe i badawcze, lecz również pozyskiwanie wsparcia finansowego z różnych źródeł w celu dalszego prowadzenia swoich pionierskich prac. Dodatkowa niezawodność zapewniona przez trzy inkubatory firmy PHCbi umożliwiła instytutowi poszerzenie doświadczenia i wiedzy w tej fascynującej dziedzinie specjalistycznej.

Instytut jest podzielony na cztery różne zespoły, a każdy zespół specjalizuje się w określonej dziedzinie badań naukowych. Jest wspierany przez krajowe organizacje biologii medycznej, które są zaangażowane w badania naukowe nad komórkami macierzystymi, w tym przez ECELL France, francuską organizację badawczą zajmującą się terapiami z wykorzystaniem mezenchymatycznych komórek macierzystych, oraz INgESTEM, platformę badań naukowych i prac rozwojowych otwartą dla użytkowników zewnętrznych. Jego działania wspierają również inicjatywy krajowe, takie jak Labex.

Opracowywanie nowych technik i innowacyjnych rozwiązań w terapii komórkowej

Zakres działań ośrodka obejmuje opracowywanie różnych potencjalnych strategii leczenia chorób, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. W instytucie wykorzystywane są różne najnowocześniejsze techniki terapii komórkowej, w tym reprogramowanie komórek, biologia starzenia się, epigenetyka, biologia mezenchymatycznych komórek macierzystych, innowacyjna immunoterapia, bioinformatyka oraz modelowanie molekularne. W niektórych z ostatnich badań opublikowanych przez ośrodek koncentrowano się na prawidłowym DNA, reprogramowaniu komórek somatycznych, starzeniu się komórkowym jako odgrywającym istotną rolę w procesie starzenia się, który jest często powiązany z występowaniem chorób i nowotworów złośliwych związanych z wiekiem.

Romain Desprat z ośrodka Inserm

„Wprowadzenie produkcji iPSC klasy klinicznej umożliwiło nam uwzględnienie platformy w europejskim finansowaniu H2020. iPSpine dąży do zbadania i opracowania w przyszłości nowego leku do terapii zaawansowanej (ang. advanced therapy drug, ATMP) na podstawie nowego podejścia do biologii rozwoju, obejmującego wyprodukowanie z użyciem platformy SAFE-iPS indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (komórki iPS), które po zróżnicowaniu zostaną zintegrowane i będą zgodne z materiałami biologicznymi. Konsorcjum iPSPine opracuje i przeprowadzi badania potwierdzające słuszność koncepcji (ang. proof of concept) oraz przedkliniczne badania dotyczące skuteczności u psów. Z tego powodu naszym celem w ramach tego projektu jest osiągnięcie przez INGESTEM/SAFE-iPSC krajowego i europejskiego poziomu w uzyskiwaniu ATMP z iPS. Ten program europejski to jeden z pierwszych programów poświęconych wdrożeniu wszystkich rejestracyjnych i naukowych elementów na potrzeby wykorzystania zróżnicowanych komórek uzyskanych z iPSC produkowanych w węźle w Montpellier”.

Inkubatory i zamrażarki niskotemperaturowe firmy PHC uznane za najlepszy wybór

Ośrodek zainwestował w sprzęt potrzebny do prowadzenia badań naukowych. Obecnie dysponuje trzema modelami inkubatorów firmy PHCbi — MCO-19AIC-PE, MCO-170MUVH-PE i MCO-170AICUVH-PE. Inkubatory zostały zakupione w ciągu 6 lat. Zapewniają one stabilne działanie dla całego laboratorium. Są zdecydowanie bardziej niezawodne i dokładniejsze niż urządzenia wykorzystywane wcześniej przez ośrodek. Umożliwiły one również ośrodkowi Inserm zoptymalizowanie ograniczonej przestrzeni laboratoryjnej dzięki możliwości ustawiania inkubatorów na sobie. Inkubatory są ustawione jeden na drugim i zajmują minimalną ilość przestrzeni (o wymiarach 620 mm × 750 mm × 905 mm). Zamrażarki niskotemperaturowe zakupione przez ośrodek to jedno urządzenie MDF-DU500VX/502VX/502VH i dwa urządzenia MDF-C2156VAN-PE.

Odpowiedni koszt

Jednym z czynników, które ostatecznie zadecydowały o zakupie urządzeń firmy PHCbi, był ich racjonalny koszt. „Stale pracujemy nad zabezpieczeniem środków finansowych na potrzeb naszych badań. Ilość tych środków jest zmienna. Obejmują one niewielkie kwoty, umożliwiające zakup elementów sprzętu, takich jak inkubatory i zamrażarki niskotemperaturowe firmy PHC, jak również indywidualne finansowanie doktorantów i ich projektów. Kwoty w tych przypadkach mieszczą się w zakresie od 50 000 EUR rocznie na jeden projekt doktorancki do milionów euro na zakup zaawansowanego sprzętu”.

Romain Desprat z ośrodka Inserm

„Inkubatory i zamrażarki niskotemperaturowe firmy PHCbi to rozwiązania o dobrej wartości i większej niezawodności w porównaniu z naszym poprzednim sprzętem” — powiedział Romain. „Koszt, niezawodność, bezpieczeństwo, wydajność i dokładność to najważniejsze elementy w decyzjach zakupowych”.


Spełnianie wymogów rygorystycznych przepisów

Ośrodek działa zgodnie ze standardowymi protokołami laboratoryjnymi, które są definiowane przez UE oraz międzynarodowe przepisy kliniczne. W związku ze zmianą przepisów staną się one bardziej rygorystyczne w ciągu kilku kolejnych lat. Wytwarzanie produktów klasy klinicznej obejmuje podwójny pomiar w czasie rzeczywistym wszystkich wartości (temperatury oraz odsetka O2 i CO2).

Inkubatory i zamrażarki niskotemperaturowe firmy PHCbi zapewniają wysoką precyzję i wydajność w celu spełnienia wszystkich bieżących, precyzyjnych standardów. „Oczywiście stosujemy się do wytycznych branżowych, które cały czas ulegają zmianom. W przypadku naszej specjalistycznej dziedziny oczekuje się, że te wytyczne ulegną zmianie w ciągu kilku lat” — stwierdził Romain. „Gdy zakupiliśmy urządzenia firmy PHCbi, wiedzieliśmy, że będą one odpowiadać naszym wysokim standardom przez dwa, trzy lata. I uznaliśmy to za bardzo dobry zwrot z inwestycji. Dzięki doskonałym relacjom z przedstawicielem firmy PHC przekazujemy swoje opinie na temat dalszego doskonalenia produktów, tak aby spełniały one branżowe standardy jakości w przyszłości”.

PRZECZYTAJ CAŁĄ HISTORIĘ OŚRODKA INSERM

PRZEJDŹ DO INKUBATORÓW FIRMY PHCBI