PHC_Europe_logo

Badania naukowe dotyczące nowotworów złośliwych | Badanie ProtecT, Wielka Brytania | Zamrażarki ultraniskotemperaturowe

Royal Hallamshire Hospital
Zbiór próbek surowicy, osocza i DNA pochodzących od 100 000 mężczyzn w zamrażarkach z serii SANYO VIP

Celem badania ProtecT jest ocena skuteczności, efektywności kosztowej i akceptowalności metod leczenia mężczyzn z zaawansowanym miejscowo rakiem gruczołu krokowego w pragmatycznym, randomizowanym badaniu z grupą kontrolną.

Pobieranie próbek rozpoczęło się w lipcu 1999 roku, a do dnia dzisiejszego większość mężczyzn zrekrutowanych do udziału w badaniu Protect wyraziło również zgodę na oddanie próbek krwi na potrzeby badań naukowych. Próbki te są przechowywane przez okres 3–4 miesięcy na szczeblu lokalnym, a następnie przesyłane do ośrodka w Sheffield (który wkrótce zostanie przeniesiony do Oksfordu) i Cambridge na potrzeby przechowywania długoterminowego. Próbki są za pomocą robota porcjowane i dzielone na zestawy duplikatów, a następnie przechowywane w dwóch ośrodkach w celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa.

Peter Holding, główny pielęgniarz koordynujący badania ze szpitala Royal Hallamshire Hospital w Sheffield, powiedział: „Zbiór obejmuje obecnie próbki surowicy, osocza i DNA pochodzące od około 100 000 mężczyzn. Są one przechowywane w mechanicznych zamrażarkach o temperaturze –86°C, które w zdecydowanej większości stanowią zamrażarki ultraniskotemperaturowe z serii VIP firmy PHCbi. W ciągu ostatnich 10 lat pomagałem w zakupie i ogólnej konserwacji tych zamrażarek. Obecnie dysponujemy następującymi urządzeniami z firmy PHCbi:

  • 9 zamrażarek (po 1 w każdym ośrodku na terenie Wielkiej Brytanii).
  • 24 zamrażarki w Sheffield.
  • 13 zamrażarek w Cambridge.

W firmie PHCbi kupujemy również statywy, system alarmowy, a także system awaryjnego podtrzymania z użyciem CO2. Czynności w ramach serwisowania i konserwacji były zawsze szybko realizowane przez firmę PHCbi, a zamrażarki są łatwe w utrzymaniu (proste czyszczenie filtrów i odszranianie drzwi). Dostawy i instalacje również przebiegały bezproblemowo pomimo pracy w wieżowcu i konieczności korzystania z wind serwisowych.

Planujemy dalszy rozwój naszego magazynu próbek dzięki przygotowywaniu obecnie nowych placówek na Uniwersytecie Oksfordzkim. Będziemy nadal korzystać ze sprzętu firmy PHCbi (i także jej oprogramowania — zdalny system monitorowania zamrażarek znajduje się aktualnie na naszej „liście życzeń”!). Czyniłem to już wielokrotnie i nadal zdecydowanie polecam ich urządzenia”.

Referencje klientów

Firma PHC Europe B.V w Wielkiej Brytanii od dziesięciu lat współpracuje z osobami prowadzącymi badanie ProtecT, dostarczając zamrażarki do przechowywania próbek w temperaturze –86°C.