PHC_Europe_logo

Zastosowania Usługi i pliki do pobrania

Ośrodek Przetoczeń Krwi i Terapii Komórkowej | Uniwersytet Medyczny i Stomatologiczny w Tokio, Szpital Medyczny | Przechowywanie

Kompaktowy ośrodek przetwarzania komórek (ang. Cell Processing Center, CPC) składa się z pięciu pomieszczeń preparacyjnych do zaawansowanej terapii komórkowej i regeneracyjnej w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów.

Ośrodek Przetoczeń Krwi i Terapii Komórkowej przy Uniwersytecie Medycznym i Stomatologicznym w Tokio, który jako pierwszy uruchomił placówkę CPC, zajmuje się przetoczeniami krwi oraz terapią komórkową i regeneracyjną w celu wsparcia i regeneracji niesprawnych tkanek oraz narządów.

Pomieszczenie do przygotowywania komórek

Uniwersytet uruchomił ośrodek przetwarzania komórek (ang. Cell Processing Center, CPC) w 2002 roku na potrzeby terapii komórkowej i regeneracyjnej. Placówka, podejmująca w tamtym czasie pionierskie działania w postaci uruchomienia CPC, została utworzona przez profesora Tomohiro Morio, byłego kierownika ośrodka. Ośrodek dysponował na powierzchni 100 m2 trzema pomieszczeniami do przygotowywania komórek oraz jednym pomieszczeniem o obniżonym ciśnieniu, które zostały zaprojektowane i skonstruowane przez firmę Sanyo Electric, poprzednika firmy PHCbi.

Później CPC musiał spełnić standardy konstrukcji przedstawione w ustawie dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa medycyny regeneracyjnej (ang. Act to Ensure the Safety of Regenerative Medicine) przyjętej w 2013 roku. Po rozpoczęciu na uniwersytecie kilku projektów badawczych i badań klinicznych dotyczących terapii komórkowej oraz regeneracyjnej zaplanowano zbudowanie nowego CPC.

Nowy CPC został zaprojektowany i zbudowany przez firmę Panasonic Healthcare, również poprzednika firmy PHCbi, która zaprojektowała i skonstruowała poprzedni ośrodek, kontynuując dobrą współpracę z czasów pracy z firmą Sanyo Electric i zapewniając doskonałe wsparcie w przypadku możliwych usterek, a jej praca została bardzo wysoko oceniona.

Ukończony w 2014 roku nowy CPC obejmuje pięć pomieszczeń do przygotowywania komórek, również na przestrzeni 100 m2, co pozwoliło na uzyskanie kompaktowego i wysoce produktywnego środowiska pracy. Dodatkowo ważną cechą było zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego poprzez wyznaczenie linii wskazujących kierunek przemieszczania się i pomieszczeń z różnicą ciśnienia na poziomie 15 Pa.

Obecnie w pięciu pomieszczeniach do przygotowywania komórek prowadzonych jest w tym samym czasie pięć projektów związanych z przedstawionymi poniżej badaniami naukowymi, badaniami klinicznymi i terapiami.


Pięć pomieszczeń do przygotowywania komórek

Pomieszczenie do przygotowywania komórek nr 1 (Ośrodek Badawczy Terapii Regeneracyjnej/Oddział Gastroenterologiczny)

W tym miejscu opracowywana jest terapia regeneracyjna przewodu pokarmowego. Od pacjentów cierpiących na nieswoiste zapalenie jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub chorobę Leśniowskiego i Crohna) z wykorzystaniem endoskopu pobierana jest mała próbka tkanki w celu namnożenia poza organizmem komórek macierzystych znajdujących się w tkance w postaci organoidu nabłonka jelitowego. Po tym etapie materiał jest przeszczepiany, również z zastosowaniem endoskopu, do niepoddającego się terapii owrzodzenia w celu zapewnienia leczenia.

(Profesor Mamoru Watanabe, główny badacz)

Pomieszczenie do przygotowywania komórek nr 2 (Ośrodek Przetoczeń Krwi i Terapii Komórkowej/Ośrodek Przetoczeń Krwi)

Oddziały Neurologiczny i Pediatryczny opracowały metodę przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych od niespokrewnionych dawców z wykorzystaniem banku szpiku kostnego oraz banku krwi pępowinowej. W celu przeprowadzenia przeszczepu przy minimalnym ryzyku dla pacjentów i dawców oraz umożliwienia zastosowań w warunkach klinicznych prowadzone są badania naukowe dotyczące pozyskiwania i przechowywania komórek oraz powikłań po transplantacji.

(Michiko Kajiwara, asystent kierownika ośrodka)

Pomieszczenie do przygotowywania komórek nr 3 (leki immunologiczne)

W tym miejscu opracowywana jest szczepionka w celu leczenia białaczki z komórek T osób dorosłych (ang. adult T-cell leukemia, ATL). ATL to choroba nowotworowa cechująca się niekorzystnym rokowaniem, wywoływana przez ludzkiego wirusa białaczki z komórek T typu I. Stwierdzono, że zmodyfikowane limfocyty T (CTL) swoiste względem wirusa mają działanie przeciwnowotworowe. Prowadzone są badania kliniczne z wykorzystaniem szczepionki zawierającej komórki dendrytyczne i peptydu Tax jako antygenu w odniesieniu do zidentyfikowanych epitopów CTL.

(Profesor Mari Kannagi, badacz naukowy)

Pomieszczenie do przygotowywania komórek nr 4 (pediatria)

W tym miejscu opracowywane są terapie wykorzystujące swoiste względem wielu wirusów limfocyty T na potrzeby leczenia zakażeń opornych na terapię. Do momentu odbudowania układu odpornościowego po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych pacjenci cechują się niedoborem odporności i częściej zapadają na zakażenia wirusowe wywoływane między innymi adenowirusami, wirusem BK, wirusem EB, wirusem cytomegalii, ludzkim herpeswirusem typu 6 i innymi. Ponieważ nie są dostępne skuteczne metody leczenia, a w wielu przypadkach zakażenia mają ciężki przebieg, rozpoczęto badania kliniczne z wykorzystaniem bezpieczniejszych hodowli, w których w ciągu 2 tygodni produkowane są limfocyty T swoiste względem wymienionych wyżej pięciu wirusów.

(Profesor Tomohiro Morio, główny badacz)

Pomieszczenie do przygotowywania komórek
Pomieszczenie do przygotowywania komórek nr 5 (Badawczy Ośrodek Terapii Regeneracyjnej/ortopedia)

Prowadzone są przez lekarzy badania kliniczne w kierunku zachowanie łąkotki w drodze jej rekonstrukcji, która wymaga usunięcia łąkotki i przeszczepienia komórek macierzystych pozyskanych z błony maziowej. Dodatkowo prowadzone są badania, które mają na celu ustalenie, czy progresję zapalenia kości i stawu w obrębie stawu kolanowego można opanować w drodze regularnego wstrzykiwania do stawu komórek błony maziowej.

(Profesor Ichiro Sekiya, główny badacz)

Wprowadzamy wysoce niezawodne, bezpieczne urządzenia do obchodzenia się z cennymi komórkami pacjentów.

Chłodziarki farmaceutyczne i komory laminarne wykorzystywane w pięciu pomieszczeniach do przygotowywania komórek oraz niskotemperaturowe zamrażarki (–150˚C/–80˚C) stosowane w pomieszczeniach do chłodzenia/przechowywania komórek oraz zaopatrzeniowych to również produkty firmy PHCbi. Te produkty cieszą się doskonałą opinią wśród personelu uczestniczącego w projekcie, gdyż są proste w obsłudze i nie wymagają zapoznawania się z trudnymi instrukcjami ani wykonywania złożonych czynności. Zamrażarki niskotemperaturowe są wyposażone w system „podwójnego chłodzenia” Dual Cooling, który obejmuje dwie sprężarki w celu wyeliminowania ryzyka awarii. „Awaria urządzenia może doprowadzić do zniszczenia cennych komórek wykorzystywanych w leczeniu pacjentów i negatywnie wpłynąć na wyniki badań naukowych i klinicznych. Słowo „próbka” może brzmieć zwyczajnie, jednak próbki to cenne zasoby, które są bardzo ważne dla nas i naszych pacjentów. Terapie komórkowa i regeneracyjna, nad którymi pracujemy, to promyk nadziei dla pacjentów. Z tego powodu lekarze i badacze są silnie zmotywowani do osiągania sukcesów w swoich zadaniach. Wymagają maksymalnej niezawodności i bezpieczeństwa urządzeń, na których polegają w odniesieniu do przechowywania komórek”.

(Profesor Ichiro Sekiya, kierownik Badawczego Ośrodka Terapii Regeneracyjnej)
Przygotowanie środowiska, które pozwala badaczom skoncentrować się na badaniach naukowych dzięki wykorzystaniu systemów monitorowania i kamer

W celu zapewnienia stabilnej pracy nie tylko jednego urządzenia, lecz całego ośrodka CPC placówka jest w pełni wyposażona w systemy monitorowania i kamer telewizji przemysłowej. Nawet przy zachowaniu szczególnej uwagi nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie ryzyka zanieczyszczenia. W celu zminimalizowania ryzyka przez całą dobę, 7 dni w tygodniu monitorowane są czystość, ciśnienie i temperatura w pomieszczeniu preparacyjnym, a także temperatura w komorach i stany błędów wszystkich urządzeń w placówce podłączonych za pośrednictwem kabli z płytą interfejsu. Dodatkowo fotografowane są warunki pracy.

System monitorowania niezwłocznie generuje alarm w sytuacji wystąpienia nieprawidłowości i wysyła wiadomość e-mail do odpowiedzialnej osoby. „Mieliśmy sytuację, w której drzwi inkubatora CO2 nie zostały do końca zamknięte, co doprowadziło do obniżenia temperatury. Zostałem powiadomiony o tym błędzie za pośrednictwem alarmu, dzięki czemu mogłem wejść do pomieszczenia, zamknąć drzwi i uniknąć poważnego problemu”.

PRZECZYTAJ CAŁĄ HISTORIĘ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO I STOMATOLOGICZNEGO W TOKIO

ZOBACZ WSZYSTKIE PRODUKTY