PHC_Europe_logo

PATHFAST™ — marker awaryjny

D-Dimer

Marker awaryjny

Funkcje

Zdjęcia produktów

Specyfikacja

Metoda Chemiluminescencyjny test immunoenzymatyczny — Magtration
Przykładowy materiał — Heparyna–krew pełna
— Heparyna–osocze
— Krew pełna z cytrynianem
— Cytrynian–osocze
Objętość próbki 100 μl
Wartości referencyjne Wartość odcięcia 0,5 μg/ml FEU
Czas trwania testu < 17 minut
Trwałość kalibracji 28 dni
Zakres pomiarowy 0,005–5,0 μ/ml FEU
Granica wykrywalności 0,005 μg/ml FEU
Wielkość opakowania 60 testów

*Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji użycia dołączonej do każdego odczynnika

Pobierz

  • Broszura dotycząca pomocy w nagłych wypadkach i intensywnej terapii

    Pobierz