PHC_Europe_logo

PATHFAST™ — marker awaryjny

NT-proBNP

Marker awaryjny

Funkcje

Diagnostyka i ocena ciężkości zastoinowej niewydolności serca (HF)

System PATHFAST™ określa ilość troponiny I hsNTproBNPD-dimerówhsCRP,mioglobinymasy CK-MBBRAHMS PCT oraz presepsyny z jednej próbki krwi pełnej. Dane ilościowe z równoległych analiz dostarczają wyniki w ciągu kilku minut, co ułatwia podjęcie decyzji terapeutycznej. Podstawa bezpiecznej diagnozy na miejscu u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym, podejrzeniem niewydolności serca, żylną chorobą zakrzepowo-zatorową, stanem zapalnym i uszkodzeniem mięśnia sercowego.

PATHFAST™ NTproBNP to test immunologiczny do ilościowego oznaczania in vitro N-końcowego peptydu natriuretycznego typu B (NTproBNP) w antykoagulowanej krwi pełnej i osoczu w analizatorze PATHFAST™. Test PATHFASTTM NTproBNP może być stosowany pomocniczo w diagnostyce pacjentów z podejrzeniem zastoinowej niewydolności serca, wykrywaniu dysfunkcji lewej komory oraz ocenie ciężkości zastoinowej niewydolności serca (CHF). Test PATHFAST™ NTproBNP można ponadto stosować w stratyfikacji ryzyka u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi (ACS) i zastoinową niewydolnością serca oraz do monitorowania terapii u pacjentów z dysfunkcją lewej komory. NTproBNP pozwala wykluczyć niewydolność serca dzięki stałym i bardzo wysokim ujemnym wartościom predykcyjnym, ponadto sprawdza się jako marker prognostyczny w ciężkiej sepsie i wstrząsie septycznym. U pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową NTproBNP jest silnie powiązany z wynikiem leczenia zaburzeń sercowo-naczyniowych. NTproBNP jest przydatny w identyfikacji i wykluczeniu ostrej niewydolności serca u pacjentów z dusznością zgłaszających się do oddziału ratunkowego. NTproBNP jest ponadto powiązany z długoterminowym wynikiem leczenia pacjentów zgłaszających się do oddziału ratunkowego z zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego lub bez nich. NTproBNP identyfikuje również pacjentów z chorobą reumatoidalną zagrożonych zachorowaniem i zgonem z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. Badania wykazały, że test NTproBNP jest użyteczny jako prosta, nieinwazyjna metoda badania przesiewowego pacjentów z zapaleniem stawów stosowana przed rozpoczęciem lub kontynuacją terapii niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ).

Poproś o wycenę


Zdjęcia produktów

Specyfikacja

Metoda Chemiluminescencyjny test immunoenzymatyczny — Magtration
Przykładowy materiał — Heparyna–krew pełna
— Heparyna–osocze
— EDTA–krew pełna
— EDTA–osocze
Objętość próbki 100 μl
Wartości referencyjne Patrz tabela poniżej
Czas trwania testu < 17 minut
Trwałość kalibracji 28 dni
Zakres pomiarowy 15–30 000 pg/m
Granica wykrywalności 15 pg/ml
Wielkość opakowania 60 testów
Wartości referencyjne
Wartość w pg/ml Stratyfikacja ryzyka
< 125 Wykluczenie dysfunkcji komór u pacjentów z objawami CHF
< 300 Ostra niewydolność serca nieprawdopodobna
 300–1800 Wartości odcięcia zależne od wieku

Wartości odcięcia zależne od wieku

Wiek pacjenta NTproBNP pg/ml
< 50 300–450
 > 450
50–75 300–900  > 900
> 75 300–900  > 1800
  Ostra niewydolność serca nieprawdopodobna Ostra niewydolność serca prawdopodobna

*Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji użycia dołączonej do każdego odczynnika

Pobierz

  • Broszura dotycząca pomocy w nagłych wypadkach i intensywnej terapii

    Pobierz