PHC_Europe_logo

PATHFAST™ — marker sepsy

PCT

Marker sepsy

Funkcje

Rozpoznanie i rokowanie (antybiotykoterapia) w przypadku sepsy

System PATHFAST™ określa ilość troponiny I hsNTproBNPD-dimerówhsCRP,mioglobinymasy CK-MBBRAHMS PCT oraz presepsyny z jednej próbki krwi pełnej. Dane ilościowe z równoległych analiz dostarczają wyniki w ciągu kilku minut, co ułatwia podjęcie decyzji terapeutycznej. Podstawa bezpiecznej diagnozy na miejscu u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym, podejrzeniem niewydolności serca, żylną chorobą zakrzepowo-zatorową, stanem zapalnym i uszkodzeniem mięśnia sercowego.

PATHFAST™ B・R・A・H・M・S PCT to test immunologiczny do ilościowego oznaczania stężenia prokalcytoniny (PCT) in vitro w krwi pełnej, osoczu lub surowicy. Stężenie PCT jest używane jako marker odpowiedzi gospodarza na infekcję bakteryjną. Test PATHFAST™ B・R・A・H・M・S PCT jest wykorzystywany pomocniczo we wczesnym wykrywaniu i diagnostyce różnicowej istotnych klinicznie zakażeń bakteryjnych, w ocenie stopnia nasilenia sepsy oraz w stratyfikacji ryzyka rokowania u pacjentów z ogólnoustrojową infekcją bakteryjną, sepsą, ciężką sepsą i wstrząsem septycznym. Test PATHFAST™ B・R・A・H・M・S PCT ułatwia ponadto podejmowanie decyzji o rozpoczęciu antybiotykoterapii u pacjentów z infekcjami dolnych dróg oddechowych (LRTI) oraz o odstawieniu antybiotyku u pacjentów z podejrzewaną lub potwierdzoną sepsą. Stężenie PCT jest wykorzystywane pomocniczo w diagnostyce sepsy, ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego w ogólnoustrojowej odpowiedzi zapalnej na infekcję bakteryjną, a także w ocenie stopnia ciężkości sepsy oraz jako pomoc w stratyfikacji ryzyka u pacjentów w stanie krytycznym z sepsą. W randomizowanych kontrolowanych badaniach klinicznych u pacjentów z ostrymi infekcjami dróg oddechowych i sepsą wykazano, że stężenie PCT jest przydatne w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu monitorowania i zaprzestaniu antybiotykoterapii. Stężenie PCT jest również przydatne jako wskaźnik stosowania leków przeciwbakteryjnych, aby nie dopuścić do rozwinięcia się sepsy z infekcji dolnych dróg oddechowych.

Zalety testu PATHFAST™ B·R·A·H·M·S PCT

Dzięki specjalnie opracowanemu odczynnikowi oraz przepustowości odczynników system PATHFAST™ stanowi optymalne rozwiązanie łączące w jednym urządzeniu jakość wyników zgłaszanych przez analizator w laboratorium centralnym z elastycznością urządzenia przenośnego w miejscu opieki nad pacjentem. Test PATHFASTB·R·A·H·M·S PCT może uzupełniać badanie próbek pacjentów w laboratorium centralnym lub po prostu można z niego korzystać na oddziale ratunkowym albo oddziale intensywnej terapii w celu przeprowadzania szybkiej i niezawodnej przyłóżkowej oceny stanu pacjenta. Możliwość użycia próbek krwi pełnej oferuje wiele opcji zwiększania możliwości diagnostycznych u pacjentów z sepsą.

Poproś o wycenę


Zdjęcia produktów

Specyfikacja

Metoda Chemiluminescencyjny test immunoenzymatyczny — Magtration
Przykładowy materiał — Heparyna-krew pełna
— Heparyna–osocze
— EDTA-krew pełna
— EDTA-osocze
— Surowica
Objętość próbki 100 μl
Wartości referencyjne Patrz tabela poniżej
Czas trwania testu < 17 minut
Trwałość kalibracji 28 dni
Zakres pomiarowy 0,020–100 ng/ml
Granica wykrywalności 0,007 ng/ml
Wielkość opakowania 60 testów
Zestaw kontrolny 4 ×1 ml
Wartości referencyjne
Wartość w ng/m Interpretacja
< 0,5 Niskie ryzyko ogólnoustrojowej infekcji bakteryjnej, ale możliwa infekcja miejscowa
0,5–2,0 Umiarkowane ryzyko rozwoju ciężkiej infekcji ogólnoustrojowej (ciężka sepsa lub wstrząs septyczny) nieprawdopodobne
 2,0–10 Wysokie ryzyko rozwoju ciężkiej infekcji ogólnoustrojowej (ciężka sepsa lub wstrząs septyczny)
 > 10 Istotna ogólnoustrojowa reakcja zapalna z bardzo wysokim ryzykiem ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego

Diagnostyka różnicowa LRTI
Wartość w ng/m Interpretacja
< 0,1 Wskazuje na brak infekcji bakteryjnej. Zdecydowanie odradza się stosowanie antybiotyków, także w przypadku upośledzonej rezerwy płucnej w ostrym zaostrzeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).
0,1–0,25 Infekcja bakteryjna jest mało prawdopodobna. Odradza się stosowanie antybiotyków.
0,25–0,5 Możliwa jest infekcja bakteryjna. Porady dotyczące rozpoczęcia terapii przeciwdrobnoustrojowej
 > 0,5 Sugeruje obecność infekcji bakteryjnej. Zdecydowanie zaleca się leczenie antybiotykami.

*Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji użycia dołączonej do każdego odczynnika

Pobierz