PHC_Europe_logo

PATHFAST™ — marker sepsy

Presepsin

Marker sepsy

Funkcje

Wczesne rozpoznanie i rokowanie w przypadku sepsy

System PATHFAST™ określa ilość troponiny I hsNTproBNPD-dimerówhsCRP, mioglobinymasy CK-MBBRAHMS PCT oraz presepsyny z jednej próbki krwi pełnej. Dane ilościowe z równoległych analiz dostarczają wyniki w ciągu kilku minut, co ułatwia podjęcie decyzji terapeutycznej. Podstawa bezpiecznej diagnozy na miejscu u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym, podejrzeniem niewydolności serca, żylną chorobą zakrzepowo-zatorową, stanem zapalnym i uszkodzeniem mięśnia sercowego.

PATHFAST™ Presepsin to chemiluminescencyjne oznaczenie immunoenzymatyczne do ilościowego pomiaru stężenia presepsyny (sCD14-ST) w krwi pełnej lub osoczu. Test PATHFAST™ Presepsin jest stosowany pomocniczo w diagnostyce i rokowaniu dotyczącym sepsy, w ocenie stopnia ciężkości sepsy oraz jako pomoc w stratyfikacji ryzyka u pacjentów w stanie krytycznym z sepsą. Test PATHFAST™ Presepsin ułatwia rozpoznawanie i rokowanie dotyczące sepsy, określając jej stopień ciężkości. Jest to ważny wskaźnik stratyfikacji ryzyka u pacjentów z sepsą. Ze względu na szybką analizę w ciągu 15 minut i wysoką wartość prognostyczną nawet przy przyjęciu pacjenta test PATHFAST™ Presepsin jest przydatny w laboratoriach, oddziałach ratunkowych, noworodkowych i oddziałach intensywnej terapii. Wczesna diagnoza o doskonałych parametrach prognostycznych i zdolność do szybkiego reagowania na różnorodne stany kliniczne sprawiają, że test PATHFAST™ Presepsin jest idealnym narzędziem do rozpoznawania sepsy i prognozowania ryzyka. Co więcej, w wielu badaniach klinicznych oceniano diagnostyczną istotność presepsyny w przebiegu sepsy u noworodków. Presepsyna wykazuje obiecującą skuteczność w diagnostyce sepsy u noworodków i prognozowaniu nasilenia choroby.

Kliniczne zastosowanie presepsyny

Presepsyna jest wiarygodnym, swoistym i czułym biomarkerem sepsy oraz cennym narzędziem do bardzo wczesnego rozpoznawania sepsy wywołanej przez bakterie Gram-ujemne i Gram-dodatnie lub grzyby [1]. Stężenie presepsyny wzrasta wcześniej niż to się dzieje w przypadku innych biomarkerów, przy czym nie zaobserwowano wzrostów nieswoistych [2]. Wartości presepsyny pomagają w stratyfikacji ciężkości choroby septycznej dzięki wysokiej korelacji z punktacją APACHE II, GCS, MEDS i SOFA [3]. Presepsyna przewyższa mocą prognostyczną inne biomarkery sepsy i jest szczególnie przydatna w połączeniu z klinicznymi ocenami ryzyka, takimi jak np. qSOFA [4]. Przebieg czasowy presepsyny można wykorzystać do monitorowania: spadek świadczy o odpowiedzi na leczenie i prognozuje korzystny wynik [5,6]. Presepsyna jest dokładnym biomarkerem w diagnostyce sepsy noworodków o wyższych wartościach odcięcia [7,8]. W kardiochirurgii podwyższone stężenie presepsyny w osoczu przed operacją jest silnym predyktorem śmiertelności pooperacyjnej u pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych [9].

Poproś o wycenę


Zdjęcia produktów

Specyfikacja

Metoda Chemiluminescencyjny test immunoenzymatyczny — Magtration
Przykładowy materiał — Heparyna–krew pełna
— Heparyna–osocze
— EDTA–krew pełna
— EDTA–osocze
Objętość próbki 100 μl
Wartości referencyjne 3,35 mg/l | 97,5.%
Czas trwania testu < 17 minut
Trwałość kalibracji 28 dni
Zakres pomiarowy 0,05–30,0 mg/l
Granica wykrywalności 0,05 mg/l
Wielkość opakowania 60 testów
Zestaw kontrolny 4 ×1 ml

*Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji użycia dołączonej do każdego odczynnika

Pobierz