PHC_Europe_logo

PATHFAST™ — marker awaryjny

High sensitivity Troponin I

Marker awaryjny

Funkcje

Rozpoznanie ostrego zawału mięśnia sercowego (AMI)

System PATHFAST™ określa ilość troponiny I hsNTproBNPD-dimerówhsCRP,mioglobinymasy CK-MBBRAHMS PCT oraz presepsyny z jednej próbki krwi pełnej. Dane ilościowe z równoległych analiz dostarczają wyniki w ciągu kilku minut, co ułatwia podjęcie decyzji terapeutycznej. Podstawa bezpiecznej diagnozy na miejscu u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym, podejrzeniem niewydolności serca, żylną chorobą zakrzepowo-zatorową, stanem zapalnym i uszkodzeniem mięśnia sercowego.

PATHFAST™ hs-cTnI to test immunologiczny do ilościowego oznaczania troponiny sercowej I (cTnI) in vitro w ludzkiej antykoagulowanej krwi pełnej i osoczu w analizatorze PATHFAST™. Test PATHFAST™ hs-cTnI może być stosowany pomocniczo w diagnostyce ostrego zawału mięśnia sercowego oraz w stratyfikacji ryzyka u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi. Poza rozpoznaniem AMI wykrycie niskiego stężenia troponiny sercowej może pozwolić na przewidzenie informacji (stratyfikacja ryzyka) w zakresie krótko- i długoterminowej śmiertelności pacjentów. Niskie stężenia cTnI można analizować przy użyciu testów do wykrywania troponin sercowych o wysokiej czułości (hs-cTnI), które spełniają kryteria określone przez IFCC i ESC. PATHFAST™ zapewnia wysoką dokładność i precyzję wyników testów, zbliżoną do analizatora w laboratorium centralnym, w połączeniu z elastycznością testu POCT poniżej 17 minut z krwi pełnej i osocza za pomocą kompleksowego rozwiązania kasetowego. Nowy test PATHFAST™ hs-cTnI jest zgodny z zaleceniami[1] IFCC i wytycznymi ESC w zakresie wczesnego wykrywania AMI.

Poproś o wycenę


Zdjęcia produktów

Specyfikacja

Metoda Chemiluminescencyjny test immunoenzymatyczny — Magtration
Przykładowy materiał — Heparyna–krew pełna
— Heparyna–osocze
— EDTA–krew pełna
— EDTA–osocze
Objętość próbki 100 μl
Wartości referencyjne < 29 ng/l | 99.%
Czas trwania testu < 17 minut
Trwałość kalibracji 28 dni
Zakres pomiarowy 2,33–50 000 ng/l
Granica wykrywalności 2,33 ng/l
Wielkość opakowania 60 testów

*Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji użycia dołączonej do każdego odczynnika

Pobierz

  • Broszura dotycząca pomocy w nagłych wypadkach i intensywnej terapii

    Pobierz
  • Broszura dotycząca testu High Sensitivity Troponin I

    Pobierz