PHC_Europe_logo

PATHFAST™ — marker awaryjny

hsCRP

Marker awaryjny

Funkcje

Diagnostyka, leczenie i monitorowanie stanu zapalnego

System PATHFAST™ określa ilość troponiny I hsNTproBNPD-dimerówhsCRP,mioglobinymasy CK-MBBRAHMS PCT oraz presepsyny z jednej próbki krwi pełnej. Dane ilościowe z równoległych analiz dostarczają wyniki w ciągu kilku minut, co ułatwia podjęcie decyzji terapeutycznej. Podstawa bezpiecznej diagnozy na miejscu u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym, podejrzeniem niewydolności serca, żylną chorobą zakrzepowo-zatorową, stanem zapalnym i uszkodzeniem mięśnia sercowego.

PATHFAST™ hsCRP jest przeznaczony do stosowania w diagnostyce in vitro z systemem do diagnostyki in vitro PATHFAST™ i służy do ilościowego pomiaru białka C-reaktywnego (CRP) w ludzkiej surowicy, krwi heparynizowanej lub pełnej i osoczu z dodatkiem EDTA, również w niskich stężeniach. Białko C-reaktywne (CRP) to globulina ostrej fazy o masie cząsteczkowej wynoszącej około 118 000 daltonów. Białko CRP jest wysoce konserwatywne, składa się z pięciu identycznych cyklicznych podjednostek kulistych i jest klasyfikowane jako członek nadrodziny białek pentraksyn. Ponieważ podwyższone wartości CRP są zawsze powiązane ze zmianami patologicznymi, oznaczenie CRP dostarcza informacji przydatnych w diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu stanów zapalnych oraz chorób powiązanych. PATHFAST™ hsCRP jest testem służącym do pomiaru CRP — również w niskich stężeniach — w formie chemiluminescencyjnego oznaczenia immunoenzymatycznego (CLEIA). Wszystkie elementy niezbędne do wykonania testu znajdują się w jednej kasecie z odczynnikami. Po załadowaniu testu PATHFAST™ hsCRP do systemu do diagnostyki in vitro PATHFAST™ można precyzyjnie oznaczyć ilościowo białko CRP w ciągu 17 minut.

Poproś o wycenę


Zdjęcia produktów

Specyfikacja

Metoda Chemiluminescencyjny test immunoenzymatyczny — Magtration
Przykładowy materiał — Heparyna-krew pełna
— Heparyna–osocze
— EDTA-krew pełna
— EDTA-osocze
— Surowica
Objętość próbki 100 μl
Wartości referencyjne 3,35 mg/l | 97,5.%
Czas trwania testu < 17 minut
Trwałość kalibracji 28 dni
Zakres pomiarowy 0,05–30,0 mg/l
Granica wykrywalności 0,05 mg/l
Wielkość opakowania 60 testów

*Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji użycia dołączonej do każdego odczynnika

Pobierz

  • Broszura dotycząca pomocy w nagłych wypadkach i intensywnej terapii

    Pobierz