PHC_Europe_logo

PATHFAST™ — marker awaryjny

CK-MB Mass

Marker awaryjny

Funkcje

Diagnostyka i monitorowanie uszkodzenia mięśnia sercowego

System PATHFAST™ określa ilość troponiny I hs, NTproBNP, D-dimerów, hsCRP, mioglobiny, masy CK-MB, BRAHMS PCT oraz presepsyny z jednej próbki krwi pełnej. Dane ilościowe z równoległych analiz dostarczają wyniki w ciągu kilku minut, co ułatwia podjęcie decyzji terapeutycznej. Podstawa bezpiecznej diagnozy na miejscu u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym, podejrzeniem niewydolności serca, żylną chorobą zakrzepowo-zatorową, stanem zapalnym i uszkodzeniem mięśnia sercowego.

PATHFAST™ CK-MB to produkt do diagnostyki in vitro przeznaczony do stosowania z systemem do diagnostyki in vitro PATHFAST™ na potrzeby ilościowego pomiaru CK-MB w heparynizowanej krwi pełnej i osoczu. Wynik uzyskany w teście ułatwia diagnostykę ostrego zawału mięśnia sercowego. Kinaza kreatynowa (CK) jest kluczowym enzymem metabolizmu energetycznego w mięśniach, który katalizuje odwracalną fosforylację kreatyny. Ten dimeryczny enzym ma dwie podjednostki, M i B, które łączą się, tworząc trzy izoenzymy: CK-MM, CK-MB i CK-BB. CK-MM i CK-BB występują przede wszystkim, odpowiednio, w mięśniu szkieletowym i mózgu. CK-MB występuje głównie w mięśniu sercowym, stanowiąc około 10–40% CK mięśnia sercowego. Uszkodzenie mięśnia sercowego skutkuje przejściowym i postępującym uwalnianiem CK-MB do krążenia. Stężenie CK-MB wzrasta po 2,5–5 godzinach od wystąpienia bólu w klatce piersiowej, osiągając szczyt po 12–24 godzinach, a następnie powraca do normalnego poziomu w ciągu od 48 do 72 godzin. Ten charakterystyczny wzorzec czasowy jest wykorzystywany w diagnostyce AMI. Niskie stężenie CK-MB w surowicy osób zdrowych oraz w tkankach pozasercowych sprawia, że jest ono szeroko stosowane jako oznaczenie pomocnicze w diagnostyce i monitorowaniu uszkodzenia mięśnia sercowego.

Poproś o wycenę


Zdjęcia produktów

Specyfikacja

Metoda Chemiluminescencyjny test immunoenzymatyczny — Magtration
Przykładowy materiał — Heparyna–krew pełna
— Heparyna–osocze
— EDTA–krew pełna
— EDTA–osocze
Objętość próbki 100 μl
Wartości referencyjne < 4,99 ng/ml | 95.%
Czas trwania testu < 17 minut
Trwałość kalibracji 28 dni
Zakres pomiarowy 2,0–500,0 ng/ml
Granica wykrywalności 2,0 ng/ml
Wielkość opakowania 60 testów

*Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji użycia dołączonej do każdego odczynnika

Pobierz

  • Broszura dotycząca pomocy w nagłych wypadkach i intensywnej terapii

    Pobierz